NAJVAŽNIJI RUKOMETNI KORAK: Prekorak

Prirodan pokret najkraći je put do efektnog rezultata.

Kao kad voda teče, uvijek pronađe dobar put.

Vladimir Vasiliev

OBRANA:

Kod obrambenih kretanja, pogotovo kod dubinskih kretanja najefikasniji način promjena pravca kretanja je prekorak.

Zamislimo da je Maja half u 3:2:1 zoni. Njezin zadatak u slijedećoj situaciji je izaći na lijevog vanjskog. Ako želi biti u dobroj pozociji za njezino zaustavljanje, treba biti u dijagonalnom položaju.

 

This content is visible only to members!

Login To Unlock The Content!